Ph.D Students

 • 2022 Stage
  Maozhen Zhang
  zhang.maozhen@foxmail.com

   

Graduated Students

 • 2023 Stage
  Yiming Yan
  daowang@mail.dlut.edu.cn

   

 • 2023 Stage
  Jiaqi Chi
  0703chi@mail.dlut.edu.cn

   

 • 2023 Stage
  Jialin Liu
  liuly1702@foxmail.com

   

 • 2023 Stage
  Rui Wang
  1924581496@qq.com

   

 • 2023 Stage
  Fei Wang
  1727656144@mail.dlut.edu.cn

   

 • 2022 Stage
  Zi Yang
  1342608846@qq.com

   

 • 2022 Stage
  Zhaoning Wang
  hailap@mail.dlut.edu.cn

   

 • 2022 Stage
  Yeling Tang
  tyl20001219@163.com

   

 • 2021 Stage
  Yanyan Ma
  3399585911@qq.com

   

 • 2021 Stage
  Weiming Zheng
  1422052719@qq.com

   

 • 2021 Stage
  Fei Yu
  dzxxlyf2017@mail.dlut.edu.cn

   

 • 2021 Stage
  Xiaohan Wu
  1198970426@qq.com

   

 • 2020 Stage
  Mingkan Wu
  390645506@qq.com

   

 • 2020 Stage
  Xiaorui Dai
  1115083053@qq.com

   

 • 2020 Stage
  Jiayao Hou
  769724342@qq.com

   

 • 2019 Stage
  Yue Wang
  1062993345@qq.com
  NETSTARS Dalian

   

 • 2019 Stage
  Yucai Li
  lyc94113@163.com
  China Telecom Beijing

   

 • 2018 Stage
  Shiqi Wu
  2422368275@qq.com
  Kuai Shou

   

 • 2018 Stage
  Mengnan Zhao
  gaoshanxingzhi@163.com
  Ph.D Candidate

   

 • 2017 Stage
  Yuhan Zhang
  13591717342@163.com
  Neusoft

   

 • 2017 Stage
  Kun Chong
  898782924@qq.com
  HuaWei(Beijing)

   

 • 2016 Stage
  Yabin Li
  914042616@qq.com
  JingDong

   

 • 2015 Stage
  Fulong Yang
  1536727870@qq.com
  HuaWei(Beijing)

   

 • 2014 Stage
  Meijuan Zhao
  1019155012@qq.com
  Car Inc.

   

 • 2014 Stage
  Feipeng Lin
  47010536@qq.com

   

 • 2013 Stage
  Yue Tan
  767593236@qq.com

  BaiDu

   

COLLABORATORS

 • Wei Wang
  Associate Professor
  Institute of Automation, Chinese Academy of Science, P.R. China

 • Kui Ren
  Professor
  Zhejiang University, P.R. China

 • Si Chen
  Assistant Professor
  West Chester University, USA

 • Nasir Memon
  Professor
  New York University , USA

 • Yunqing Shi
  Professor
  New Jersey Institute of Technology, USA

 • Tian Tsong Ng
  Professor
  Agency for Science, Technology and Research (A-STAR), Singapore

 • Xiaolong Li
  Professor
  Beijing Jiaotong University, P.R. China

   

 • Ran He
  Professor
  Institute of Automation, Chinese Academy of Science, P.R. China

   

Undergraduated

 • 2023 Stage
  Fei Wang
  Jialin Liu
  Yiming Yan
  Jiaqi Chi
  Xuan You
  Jingmeng He

   

 • 2022 Stage
  Zhaoning Wang
  Xinwei Li
  Zixuan Ren
  Yihan Ding
  Ye Ding

 • 2021 Stage
  Xiaohan Wu
  Fei Yu
  Yijin Chen
  Yuxuan Zhang
  Yawen Deng
  Weiming Zheng

   

 • 2020 Stage
  Mingkan Wu
  Jiayao Hou
  Jianxiang Zhao
  Zhuoran Wang
  Ke Fu

   

 • 2019 Stage
  Huan Li
  Yuting Li
  Xinru Ye
  Yanfang Wang
  Jinrong Li
  Tianming Liang

   

 • 2018 Stage
  Ruihuang Li

   

 • 2017 Stage
  Jianfeng Yin
  Xiaochen Zhu
  Liya Zhu
  Yu Song
  Xinrui Li

   

 • 2016 Stage
  Shicheng Zhang
  Yang Wang
  Yichao Li
  Jianan Lou
  Yuting Sun
  Chunjiang Zhu
  Hong Wang
  Dongxue Han
  Xing Wang

   

 • 2015 Stage
  Meichen Liu
  Yuying Yang
  Zhipeng Li
  Chenxi Wang
  Sixuan Chen
  Zijing Wei
  Qingzhi Zhang

   

 • 2014 Stage
  Yizhen Wang
  Jianwen Xu
  Qing Xue

   

 • 2013 Stage
  Zhiqiang Guo
  Jun Huang
  Peng Li
  Yuan Li
  Xin Huang
  Bo Tan
  Yiting Zhao